1 Ιουνίου 2014

Weekend Makes!

Ένα βραχιόλι που φοριέται ψηλά στο χέρι ήταν η δημιουργία αυτού του Σαββατοκύριακου. Για το συγκεκριμένο σχέδιο χρησιμοποίησα αλπακά για το δάκρυ, και το ορειχάλικινο σύρμα που σας έδειξα εδώ. Αφού έκοψα και έτριψα καλά τον αλπακά, τον σφυρηλάτησα (πάντα!) και τον κόλλησα σε δύο σειρές σύρμα, το οποίο έχει επίσης τριφτεί (γιαυτό έχει γυαλάδα). Στο τέλος πέρασα το δάκρυ με ειδικό βερνίκι (αυτό που χρησιμοποιώ στις βαφές vitro) για να μην μαυρίσει. Τον τελευταίο καιρό συνηθίζω να περνάω τα κοσμήματα με αυτό για καλύτερο αποτέλεσμα. Αρχικά το δάκρυ θα βαφόταν μπλε για να συνδυαστεί με ένα συγκεκριμένο φόρεμα μιας φίλης. Όταν όμως το είδε μου είπε να το αφήσω όπως είναι για να το φοράει με τα πάντα. Τόσο της άρεσε. Πράγματι είναι ωραίο κομμάτι. Κι αν δεν σας πείθουν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες κάντε λίγο υπομονή. Λέω να το φωτογραφήσω πάνω στην φίλη μου (αν δεχτεί). 

A bracelet was this weekend's creation. For this project I used white metal for the tear shape, and brass wire which I've showed you here . After I cut the white metal, I gorged it (always!) and stuck it on two rows of wire, which is also well rubbed (that's why it shines). In the end I past the tear with a special varnish (also used in vitro coloring) so it won't blacken. Lately I tend to varnish jewelry for best results. Originally the tear was to be painted blue to be combined with a particular dress of a friend . But when she saw it she preferred I left it as it is to wear with all outfits. She absolutely loved it. And I agree. It is a nice piece . And if you are not satisfied with the specific photos be a little patient. I'm thinking of photographing it on my girlfriend (that is, if she accepts).    photos by Christina P.

Ευχές για έναν υπέροχο μήνα!!!

June's here!!! Enjoy!!!!!