10 Σεπτεμβρίου 2011

My black and white jewelry!

Δεν είμαι και πολύ του μαύρου. Όσοι με ξέρουν το γνωρίζουν αυτό. Όμως επειδή ο χειμώνας έρχεται παράγγειλα και μαύρες πετρούλες τις οποίες συνδύασα με το αγαπημένο μου χρώμα, το λευκό. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό και το δαχτυλιδάκι εντυπωσικό!

I'm not in to black. Those who know me know this well. But because winter is coming I ordered black stones which I combined with my favorite color, white. The result is quite good isn't it?