3 Σεπτεμβρίου 2011

Haute couture jewelry!

Μου αρέσει πολύ να ψάχνω στο διαδίκτυο για φωτογραφίες haute couture κοσμημάτων. Κάποιες φορές ανακαλύπτω σχεδιαστές και κομμάτια που είναι πραγματικά μοναδικά, πραγματικά έργα τέχνης. Απολαύστε!

 I love searching the internet for photos of haute couture jewelry. Occasionally I discover designers and pieces which are truly unique, truly works of art. Enjoy!