23 Σεπτεμβρίου 2011

Have a nice weekend!

Το ξέρω πως αυτή την εβδομάδα δεν ήμουν και πολύ συνεπείς με τις αναρτήσεις μου. Όμως είχα αρκετό τρέξιμο σύν του ότι έφτιαχνα κάποια τελευταία κομμάτια της σειράς "September". Για να επανορθώσω σας αφήνω να ρίξετε μια ματιά σε ένα όμορφο ζευγάρι σκουλαρίκια. Πως σας φαίνεται?

I know I haven't been very consistent with my posts this week. But I had too many things to do plus the fact that I was making some last pieces of the series "September". To rectify I will let you take a look at a beautiful pair of earrings. What do you think;