25 Οκτωβρίου 2011

Black lava, pink swarovskies and black crystals!

Ένα απλό σκουλαρίκι που με ταξιδεύει στη Σαντορίνη κάθε φορά που το κοιτάω. Ο λόγος, η μαύρη λάβα στο τελείωμα.

A simple earring which travels me to Santorini every time I look at it. The reason, the black lava at the end.Λίγα λόγια για τη λάβα
Η λάβα είναι η λειωμένη ύλη που βγαίνει από τα ηφαίστεια, ο «ρύαξ του πυρός» όπως την έλεγαν οι αρχαίοι. Η λέξη είναι ιταλική, και σημαίνει «πλημμύρα». Από στερεοποιημένη λάβα προέρχεται ένα μεγάλο μέρος του στερεού φλοιού της γης.  Η λάβα περιστασιακά έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κοσμημάτων. Έχουν βρεθεί   σφραγιδόλιθοι και καμέο σκαλισμένα σε λάβα του Βεζούβιου.  Κοσμήματα από λάβα και αχάτη  ήταν στη μόδα τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Βικτωριανής περιόδου. Στην Ελληνική αγορά, σαν λάβα, πουλιέται ένα πυριτικό υλικό, που είναι μαύρο, αδιάφανο, και με μικρή συνοχή (πηγή: http://www.jewelpedia.com).

A few words about lava 
Lava is molten material that comes from volcanoes, the "ryax of fire" as the ancients called it. The word is Italian and means "flood". From solidified lava comes a large part of the crust of the earth.
Lava is occasionally used for making jewelry. We have found gems and cameos carved in lava of Vesuvius. Jewelry by lava and agate were in vogue in the 19th century during the so-called Victorian period. In the Greek market a silicate material that is black, opaque with little cohesion is salled as lava (source: http://www.jewelpedia.com).