22 Νοεμβρίου 2011

The Love Bracelet!

Κόκκινα κρύσταλλα για το πάθος και χρυσά για την αξία του έρωτα. Στο τελείωμα μια επιχρυσωμένη καρδιά...

Red crystals for passion and gold for the value of love. In the end a gilded heart ...