25 Ιουνίου 2012

Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.....!

..... είναι χρυσόλιθος! 
Καλημέρα στην παρέα! Σήμερα έχω να σας δείξω αυτό το bangle φτιαγμένο με σύρμα, χρυσόλιθο και κόκκινα, κίτρινα, πράσινα κρυσταλλάκια Σύμφωνα με το site Jewelpedia η ονομασία χρυσόλιθος μάλλον προήλθε γιατί πίστευαν ότι το πέτρωμα αυτό περιέχει στην μάζα του χρυσό. 
Με αυτό το όνομα κατά καιρούς ονομάζονταν διάφορες πέτρες. 
     Πριν από περίπου 100 χρόνια, υαλουργοί από το νησί Μουράνο, κατασκεύασαν μία ποιότητα γυαλιού, που περιέχει στην μάζα του ρινίσματα χαλκού, έχει μία καφετί απόχρωση, και εμφανίζει τον ιριδισμό της αβεντουρίνης. Το γυαλί αυτό ονομάστηκε χρυσόλιθος, και παραμένει ακόμα και σήμερα δημοφιλές. Λένε οτι ταιριάζει σε όσους έχουν φιλοδοξίες, ενισχύει την ενέργεια, δίνει κουράγιο και βοηθά στη θετική θεώρηση της ζωής. Δίνει αυτοπεποίθηση (πηγή: Crystal Light).
Εγώ το φοράω απλά γιατί μ' αρέσει.

Good morning everyone! Today I'm showing this bangle made ​​with wire, chrysolite and red, yellow, green crystals According to the site Jewelpedia the name chrysolite probably came because people believed that the rock contains masses of gold.
Through the years several stones were called by this name.
      About 100 years ago, glassmakers from Murano Island, built a quality glass, which contains the mass of copper filings, has a brownish tint, and shows the iridescence of aventourinis. This glass was called chrysolite, and remains popular even today. They say that it suits those who have aspirations, enhances energy, gives courage and helps positive view of life. It gives confidence (source: Crystal Light).
I wear it because I like it.