7 Ιουνίου 2012

Le Fish!

Η θάλασσα είναι έμπνευση! Δεν συμφωνείτε?

The sea is inspiring! Don't you agree?

 
                     photos by Christina Perraki