9 Ιουλίου 2012

Another Ring!

Άλλο ένα δαχτυλίδι δεμένο με χάλκινο σύρμα, άκρως καλοκαιρινό! 
Απολαύστε!

Another ring bound with copper wire. Totally summer!
Enjoy!