23 Αυγούστου 2013

Jewelry in Film: The Great Gatsby!

Ναι! Επιτέλους είδα τον "Υπέροχο Γκάτσμπυ" του Buzz Luhrmann, όπως σας έγραψα και εδώ. Και θέλω να επικεντρωθώ σε όλα εκείνα τα στοιχεία της ταινίας που με ξετρέλλαναν: τη φωτογραφία, τη μουσική, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τελευταίο και καλύτερο τα κοσμήματα! Αχχχ!!! Οι υπεύθυνοι στυλίστες (έτσι δεν λέγονται?) πρέπει να είχαν τρελλά κέφια, αφού έκαναν υπέροχους συνδυασμούς κοστουμιών και κοσμημάτων. Όπως αυτόν για παράδειγμα:

Yes! Finally I saw Buzz Luhrmann's "The Great Gatsby", as I wrote here. And I want to focus on all those elements of the film which blew my mind: photography, music, props, costumes and last but not least jewelry! Ahhh! Those incredible stylists must have been in a very good mood, with all the wonderful combinations of costumes and jewelery. As this one for example:
 
 Δεν κατάφερα να βρω τα στοιχεία της συγκεκριμένης ηθοποιού. Προσωπικά, ήταν η αγαπημένη μου στυλιστική εμφάνιση (στο "ιδιωτικό πάρτυ" θυμάστε?). Αλλά και οι ακόλουθες φωτογραφίες φανερώνουν όλη την υπέροχη δουλειά και το καταπληκτικό απoτέλεσμα.

I could not find who this actress is. But, personally, she was my favorite stylistic appearance (the "private party" remember?). But the following photos show all the wonderful work and the amazing outcome.

 
  
Η Isla Fisher στο ρόλο της Myrtle Wilson.   
Isla Fisher in the role of Myrtle Wilson.


Η Carey Mulligan στο ρόλο της Daisy Buchanan.
Carey Mulligan in the role of Daisy Buchanan.


Η Elizabeth Debicki στο ρόλο της Jordan Baker.
Elizabeth Debicki in the role of Jordan Baker.

Σύμφωνα με το Vogue Paris τα κοσμήματα για την ταινία ανέλαβε η γνωστή Tiffany & Co με τη σειρά Ziegfeld. Να πως ανεβαίνει το κόστος παραγωγής μιας ταινίας (χι χι χι)!

According to Vogue Paris, jewelery for the film was designed by Tiffany & Co, with Ziegfield range. Here's how the cost of a film production goes up to millions (hi, hi, hi)!

Να περνάτε καλά!
Have a nice weekend and don't forget about my giveaway!ΥΓ. Τελευταία μέρα του giveaway σήμερα. Αν θέλετε να συμμετέχετε πατήστε εδώ.