24 Μαρτίου 2014

A Green Beaded Necklace!

Έφτιαξα τον παρακάτω κολιέ σε μια "περίεργη" φάση μου. Πάντα είχα αδυναμία στις πολλές σειρές και το πράσινο χρώμα. Τώρα για το ορειχάλκινο στοιχείο.......... μάλλον θα πάρω τη γνώμη του κοινού! Να το αφήσω ή να το αφαιρέσω? Ιδού η απορρία!

I made the following necklace at a "strange" phase. I've always loved many series on necklaces and the color green. Now the brass element .......... I probably need the public's opinion! To leave or to remove it? What would you do?

Πράσινα κρυσταλλάκια και χαουλίτες, καφέ γυαλάκια και χρυσόλιθοι! Το ορειχάλκινο στοιχείο είναι χτυπημένο, οξειδομένο και περασμένο με χρώμα βιτρό.

Green crystals and chaoulites, brown glasses and chrysolite! The brass element is beaten, oxidised and colored with stained glass.

    photos by Christina P.