5 Μαΐου 2014

Weekend Makes!

Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Δεν μπορώ να πω ότι κλείστηκα πολλές ώρες στο εργαστήριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι μεταποιήσεις μόνο έκανα, κι ένα .......... στριφογυριστό δαχτυλιδάκι!

Good morning everyone! Can 't say I was locked up in my workspace many hours this weekend. Just made this whirling ring ..........!


    phots by Christina P.

Είναι από αλπακά και όπως πάντα σφυρηλατημένο.

It's made with white metal and as always it has been forged.

Kisses!!!!!!!!!!!!!!!!