8 Ιουλίου 2014

Μεγάλα Σκουλαρίκια με Χαουλίτες! - Large Chaoulite Earrings!

Δεν μπορώ να θυμηθώ αν σας έχω ξαναδείξει τα παρακάτω σκουλαρίκια. Τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο ζευγάρι ανήκει στις περισυνές μου δημιουργίες και γιαυτό το λόγο διατίθεται σε ειδική τιμή προσφοράς μέσω του Cforcrafts. Όλες οι πέτρες είναι χαουλίτες, το μάκρος τους είναι 8,5 εκατοστά και το βάρος 25 γραμμάρια.

I can 't remember if I've shown you these earrings before. Anyway. This pair belongs to my last year creations and therefore are available at a special price offer through Cforcrafts. All stones are chaoulites, the length is 8.5 cm and weight 25 grams.