30 Μαΐου 2015

The Long Necklace!/Shopping

Remember the post from last week where I showed you six different ways to wear a long necklace? Today I have chosen 14 different pieces which can be worn in more than one ways and automatically renew an outfit. Therefore choose a long necklace for your jewelery box. Buying one you get more than two! The following necklaces are all priced under 50 € and have free shipping !!!


Θυμάστε το ποστ της προ προηγούμενης εβδομάδας όπου σας έδειξα έξι διαφορετικούς τρόπους να φορέσετε ένα μακρύ κολιέ? Σήμερα έχω επιλέξει για εσάς 14 σχέδια που μπορούν να φορεθούν με περισσότερους από ένα τρόπους και να ανανεώσουν έτσι αυτομάτως το ντύσιμό σας. Γιαυτό προτιμήστε ένα μακρύ κολιέ στη κοσμηματοθήκη σας. Αγοράζοντας ένα αποκτάται περισσότερα από δύο!  Τα παρακάτω κολιέ έχουν όλα τιμές κάτω των 50€!!!


Seek for the Loooooong Necklace! That's what I do!

Αναζητήστε το μακρύ κολιέ! Εγώ αυτό κάνω!
A Little Colorful-Black Dress!

Dress, Desigual (old, but this one is also super!!!) / Sandals, Sam Edelman  /  Bag, Paul's Boutique (old season, but this one ...