3 Οκτωβρίου 2013

Jewelry Workshop: Day 3!

Μαθαίνοντας την τέλεια συγκόλληση!

 Learning the perfect welding!


Με καλάι και φλόγιστρο.

With solder and torch.
 

Με το φλόγιστρο προσπάθησα να δώσω και λίγο χρώμα στην καρδιά.

With the torch i tried to give some color to the heart.
 

Αλλά δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα και τόσο.

But don't like the result so much.


Μάλλον θα τη βάψω κόκκινη.....

 Probably going to paint it red.....      photos by Christina P.
Εσείς τι λέτε?

What do you think?