11 Ιουλίου 2014

Introducing Pour Angelique!

Μια από τις Ελληνίδες δημιουργούς κοσμημάτων που παρακολουθώ σχεδόν από το ξεκίνημά της και της οποίας τη δουλειά θαμάζω πολύ είναι η Αγγελική του Pour Angelique. Την Αγγελική την έχω γνωρίσει από κοντά στο 1ο Διαδραστικό Συνέδριο για blogger. Θα έλεγα πως είναι μια ρομαντική ύπαρξη. Ο ρομαντισμός της εξάλλου είναι εμφανής στα υπέροχα κοσμήματά της.

A Greek jewelry artist who I very much admire and have been watching almost from her beginning is Angeliki of Pour Angelique. I met Angeliki at the 1st Interactive Conference on blogging. I'd say she is a romantic. Her romance is evident in every single piece of her beautiful jewels.
 Έμπνευσή της τα πάντα. Η Αθήνα στην οποία ζει από το 2010, οι άνθρωποι, η μόδα.

She finds inspiration in everything. Athens where she has been living since 2010, people, fashion
 Τα υλικά που χρησιμοποιεί ποικίλουν. Από φελλό μέχρι νήματα και χάντρες. Γιαυτήν και το πιο απλό υλικό μπορεί να μετατραπεί σε κάτι εντυπωσιακό. Φαίνεται εξάλλου και στις φωτογραφίες.

The materials she uses vary. Cork, threads and beads. For her the simplest material can be turned into something spectacular. It is obvious in the pictures.


    photos via

  Η Αγγελική αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα του γιατί πρέπει κανείς να ασχολείται επαγγελματικά με κάτι που αγαπάει. Με πτυχίο νομικής και αφού άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για τρία χρόνια αποφάσισε πως δεν της ταιριάζει αυτή η δουλειά και έχει κάνει στροφή προς τα παιδαγωγικά και φυσικά την κατασκευή κοσμημάτων (άλλη μια απόδειξη του ρομαντισμού της). 
Τα κοσμήματά της μπορείτε να τα βρείτε στο blog της: Pour Angelique, στο facebook και στο Etsy!

Angeliki is another example of why someone should professionally be involved with something he loves. With a degree in law and a working period of three years as a lawyer, she decided she didn't fit in this job and made a change to teaching and of course making jewelry (another proof of her romance).
Her jewelry can be found on her blog: Pour Angelique, on facebook and on Etsy!

Να έχετε ένα απολαυστικό Σαββατοκύριακο!

Have a fabulous weekend!Για όσες και όσους από εσάς ασχολείστε με το κόσμημα και θέλετε να παρουσιάσετε τη δουλειά σας, είστε ευπρόσδεκτοι. Απλά στείλτε μου e-mail στο fauxbilicious@yahoo.com