16 Δεκεμβρίου 2014

Gift Proposal: An Adgenda full of Inspiration!

Do you use an agenda? I use two. One for my "official" job so that I am within time limits and another at home for blogging.
In 2011 I first discovered the agenda of Paulo Coelho. I was impressed by the design, the colors and the extracts from his books that you meet in all of the pages within. If you want my opinion, it's a very good gift for a friend who you know is busy and daily organization is essential. A friend with creative and artistic concerns, with constant need for inspiration, will appreciate such a gift that will keep  him/her company throughout the year, and constantly remind them of the person who gifted it to them. You can purchase this beautiful adgena via amazon here.


Χρησιμοποιείτε ατζέντα? Εγώ δύο. Μια για την "επίσημη" δουλειά μου ώστε να είμαι μέσα στις προθεσμίες και άλλη μια στο σπίτι για το blogging. 
Το 2011 ανακάλυψα για πρώτη φορά την ατζέντα του Paulo Coelho. Είχα εντυπωσιαστεί τότε από τα σχέδια, τα χρώματα και τα αποσπάσματα των βιβλίων του που συναντάς σε όλες τις σελίδες εντός. Αν θέλετε τη γνώμη μου είναι ένα πολύ καλό δώρο για μια φίλη που ξέρετε πως είναι πολυάσχολη και η καθημερινή οργάνωση της είναι απαραίτητη. Μια φίλη δημιουργική με καλλιτεχνικές ανησυχίες και συνεχή ανάγκη για έμπνευση θα εκτιμήσει ένα τέτοιο δώρο που θα της κρατήσει συντροφιά σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ κάθε φορά που θα την ανοίγει θα σας θυμάται. Εγώ μέσω του blog του Πάολο οδηγήθηκα να την προμηθευτώ από εδώ


    photos by Christina P.