20 Μαΐου 2015

6 Ways to Wear a Loooong Necklace!

Do you own a long necklace? I bet so. It's a must have piece in every woman's wardrobe because it can be worn in many different ways. Here is how I wear one of my long beaded necklaces which I purchased for the exact  cause: to style it in many ways so that I will never get bored of it and spice up my outfits!

Εσείς έχετε στη συλλογή κοσμημάτων σας κάποιο μακρύ κολιέ? Είμαι σίγουρη πως ναι! Είναι ένα κομμάτι must σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα γιατί μπορεί να φορεθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παρακάτω σας δείχνω πως επιλέγω να φοράω ένα από τα μακριά κολιέ που αγόρασα γιαυτό ακριβώς το σκοπό: για να το φορέσω με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ώστε να μην το βαρεθώ ποτέ και να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι εμφανίσεις μου!

1) The simplest of all: wearing it as it is, loooong!

1) Ο πιο απλός τρόπος είναι να τον φοράς όπως ακριβώς είναι: μακρύ!

2) For a more classy chic look I wear it in 2 layers!

2)Για πιο σικ εμφανίσεις επιλέγω να τον φοράω διπλό!

3) I also may wear it in 2 layers of the same length!

3) Ή διπλό με ίδιο μήκος σειρών!


4) One of my favorite ways is to wear it as a bracelet!!!

4) Ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους είναι να τον φοράω σαν βραχιόλι!!!

 5) Sometimes I tie the knot!

5) Μερικές φορές τον κάνω κόμπο!

6) Others I combine a layer and a knot!

6) Άλλες κάνω μια σειρά και κόμπο!

So, what are your thoughts on this post? Do you own any long necklaces? If so, how do you wear them? Have you figured any different ways?

Πως σας φάνηκε η σημερινή ανάρτηση? Τελικά έχετε κάποιο μακρύ κολιέ και αν ναι με ποιους τρόπους τον φοράτε? Έχετε σκεφτεί κάτι διαφορετικό?
A Little Colorful-Black Dress!

Dress, Desigual (old, but this one is also super!!!) / Sandals, Sam Edelman  /  Bag, Paul's Boutique (old season, but this one ...