24 Φεβρουαρίου 2016

Eye-Catching and Handmade in Greece!

Τα κοσμήματα Konstantinos είναι διαχρονικά. Σε ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο. Εμένα με ταξιδεύουν πίσω στο Βυζάντιο. Μπορεί να τα ανακάλυψα στο Neiman Marcus μα φτιάχνονται στην Ελλάδα από Έλληνα σχεδιαστή!

 Timeless jewelry designs. That's what Konstantinos jewelry is. Whenever I look at a piece I travel into time.
Specifically back to the Byzantine era. Found them at Neiman Marcus but they are made in Greece by a Greek designer!

    picture via Konstantino

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10


Από τα παραπάνω σχέδια επιλέγω το πρώτο. Εσείς?


My favorite piece is the first. Which is yours?


Thanks for stopping by!
Follow me on

e mail : fauxbilicious at yahoo dot com